• Điện thoại: 0961 402 900
  • Email: c1thuanmang.pgdnganson@backan.edu.vn
  •  Địa chỉ: Khu Chợ Thuần Mang, xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
Hoạt động nhà trường